Magnesic

Definitions

  • Webster's Revised Unabridged Dictionary
    • a Magnesic (Chem) Pertaining to, or containing, magnesium; as, magnesic oxide.
    • ***
Century Dictionary and Cyclopedia
    • magnesic Of or pertaining to magnesium.
    • ***

Usage


In science:

Dirac egy m´asik, felett´ebb eleg´ans j´oslata a m´agneses monop´olusok l´etez´ese – mellyel a standard modell egyik nagy rejt´elye, a t¨olt´es kvant´alts´aga magyar´azhat´o.
Az elektrogyenge f\'azis\'atmenet (The electroweak phase transition)
Elm´eleti szempontb´ol ´ugy gondolhatjuk, hogy a [m´agneses] monop´olusoknak a matematikai gondolatmenet sz´eps´ege miatt l´etezni¨uk kel l. A sz´amos pr´ob´alkoz´as ellen´ere azonban mindezideig nem siker¨ult a nyomukra bukkannunk.
Az elektrogyenge f\'azis\'atmenet (The electroweak phase transition)
***