genus Phegopteris

Definitions

  • WordNet 3.6
    • n genus Phegopteris beech ferns: genus is variously classified: considered alternative name for genus Dryopteris or included in genus Thelypteris
    • ***