genome

Definitions

  • WordNet 3.6
    • n genome the ordering of genes in a haploid set of chromosomes of a particular organism; the full DNA sequence of an organism "the human genome contains approximately three billion chemical base pairs"
    • ***

Usage

In poetry:

Bjällklangen dallrar och faller och stiger, suset är stilla och vilar i ro,
skogen är kvälltung och sömnig och tiger.
Endast den vallande
låten går kallande
fram genom nejden kring myr och mö.
"Vallarelåt" by Gustaf Froding
Sången brusar genom leden, tonande ur fulla bröst;
gossars silverstämma blandas skönt med männens djupa röst.
Hör, han stiger, krigarhymnen! Hör, han lyfter sig mot sky,
svarad dovt av Nordens lurar, gotisk sång och vapengny.
"Dexippos" by Abraham Viktor Rydberg
Så har han sett dem, far och son,
ren genom många leder slumra som barn; men varifrån
komma de väl hit neder?
Släkte följde på släkte snart,
blomstrade, åldrades, gick--men vart?
Gåtan, som icke låter gissa sig, kom så åter.
"Tomten" by Abraham Viktor Rydberg
Då har hon alltid att kvittra om månget ett färdeminne,
intet likväl om gåtan, som
rör sig i tomtens sinne.
Genom en springa i ladans vägg
lyser månen på gubbens skägg; strimman på skägget blänker,
tomten grubblar och tänker.
"Tomten" by Abraham Viktor Rydberg

In news:

Steve Kroft profiles famous microbiologist J. Craig Venter , whose scientists have already mapped the human genome and created what he calls "the first synthetic species.".
First Replicating Cell Driven by Synthetic Genome Created by Venter Institute.
Producer Lisa Loving interviews genome scientist J.
Building on the Celera Genome.
In the Genome Race, the Sequel Is Personal.
Venter 's genome could be the gold standard for many years, especially if he continues to improve it.
Craig Venter , Celera Genomics.
Selected excerpts of an interview with the President and Chief Scientific Officer Celera Genomics, J Craig Venter .
Celera is a private company working to sequence the genome.
From a vial of mom's blood, her fetus's entire genome.
The Daily Word in early voting, virgin birth, and the Yeti genome project.
NOVA scienceNOW Public Genomes, Algae Fuel, Mystery of the Gakkel Ridge, Yoky Matsuoka PBS.
1000 Genomes Project moves researchers closer to personalized medicine.
1000 Genomes Project Publishes Variation Maps.
Craig Venter plans to develop a machine to find and sequence DNA on Mars, but another genomics mogul, Jonathan Rothberg, may beat him to it.
***

In science:

The genome of each organism is represented by two computer words.
Random deaths in a computational model for age-structured populations
Reproduction is modeled by the introduction of new genomes in the population.
Random deaths in a computational model for age-structured populations
The meiotic cycle is represented by the generation of a single-stranded cell out of the diploid genome.
Random deaths in a computational model for age-structured populations
The simulations were run with no dominance, i.e., for a genome to express a defective phenotype, the individual had to be an homozygote at a locus.
Random deaths in a computational model for age-structured populations
Eftersom menyerna kan f ör ändras av anv ändaren (genom redigering av en menyfil) s å kan nya funktioner mycket snabbt l äggas in i Dezzy. F ör att kunna bygga ut systemet p å detta s ätt beh över man naturligtvis kunskap om s åv äl menyhanterarens som det via denna styrda systemets kommandospr åk.
Beslutst\"odssystemet Dezzy - en \"oversikt
Tak t i sk kun skap Genom intervjuer med milit ära ämnesexperter kan en taktisk kunskapsbas byggas upp.
Beslutst\"odssystemet Dezzy - en \"oversikt
Genom att utveckla det beskrivna informationssystemet b ör man kunna f å hj älp vid konfigurering och v ärdering av det egna underr ättelsesystemet.
Beslutst\"odssystemet Dezzy - en \"oversikt
Newman, in Handbook of Graphs and Networks: From the Genome to the Internet, edited by S.
Generation of uncorrelated random scale-free networks
CT acknowledges the support from the Swedish National Research School in Genomics and Bioinformatics.
Random maps and attractors in random Boolean networks
Schuster, editors, Handbook of Graphs and Networks: From the Genome to the Internet, pages 295–317.
A study of the edge-switching Markov-chain method for the generation of random graphs
Schuster, editors, Handbook of Graphs and Networks: From the Genome to the Internet, pages 1–34.
A study of the edge-switching Markov-chain method for the generation of random graphs
Their length comes from adding “junk ” into their genomes.
The influence of parsimony and randomness on complexity growth in Tierra
For instance, nucleotides in most of human genomes form palindromic sequences.
Palindromic complexity of infinite words associated with non-simple Parry numbers
The diploid human genome consists of about 2 m of double stranded DNA, which is wrapped around histone protein octamers, forming nucleosomes every 180 to 250 bp.
A Random Loop Model for Long Polymers
It was shown that there is a levelling-off in the physical vs. genomic distance plot at genomic distances longer than a few mega base pairs (Mb), so that approximately (cid:10)R2 (cid:11) ∼ O(1) for large d.
A Random Loop Model for Long Polymers
***