WATS line

Definitions

  • WordNet 3.6
    • n WATS line a telephone line; long distance service at fixed rates for fixed zones; an acronym for wide area telephone service
    • ***

Usage

In literature:

Like wat'ry lines and plummets fall.
"The Mirror of Literature, Amusement, and Instruction" by Various
***

In science:

Om alles in besonderh ede te volg, is soveel kennis van die line ˆere algebra (vektore en matrikse ) nodig as wat gewoonlik in twee jaar se wiskunde op universiteit geleer word.
Quantum computing (Kwantumberekening)
Intu¨ıtief kan ons aan ’ n TM en sy funksionering soos volg dink: Die eindige (invoer-, deurvoer-, en afvoer-) stringe van nulle en ene kom voor op ’n line ˆere ba nd, potensieel oneindig lank na links en na regs, verdeel in selle (hokkies) wat elkeen een simbool bevat of blanko is.
Quantum computing (Kwantumberekening)
Aan die ander kant gaan ons ontleding nou meer beperkend raak as di ´e met ’n TM, want die stringe gaan as vektore in ’n ve ktorruimte gesien word wat slegs line ˆere transformasies ondergaan.
Quantum computing (Kwantumberekening)
Sulke geldige ontwikkelinge van toestande word in die kwantumteorie wiskundig voorgestel deur die toepassing van unit ˆere line ˆere transformasies op die vektor wat met die begintoes tand geassosieer is.
Quantum computing (Kwantumberekening)
Die nodes in die stroombaan word wiskundig voorgestel deur omkeerbare line ˆere transformasies, nie-singuliere matri kse, wat op die vektore toegepas word.
Quantum computing (Kwantumberekening)
***