San Marinese

Definitions

  • WordNet 3.6
    • adj San Marinese of or relating to San Marino or its people "San Marinese castles"
    • n San Marinese a native or inhabitant of San Marino
    • ***